Outsourcing, np. sił sprzedaży

Wynajęcie wszelkiego rodzaju pracowników bez obciążania własnych działów kadr. Elastyczny i efektywny kosztowo sposób na zatrudnienie specjalistów w swojej dziedzinie .

Przeprowadzamy rekrutacje kandydatów na wszystkie stanowiska. Poprzez selekcję osób aplikujących w odpowiedzi na ogłoszenia prasowe i internetowe, prezentujemy  oraz rekomendujemy Państwu najlepszych kandydatów spośród osób spełniających wymagania formalne i osobowościowe.

Szkolimy.

Techniki sprzedaży - narzędzia do doskonalenia kompetencji sprzedażowych dla wszystkich, których interesuje zatrudnianie wyspecjalizowanych sił sprzedaży.

Silna motywacja, to jeden z najważniejszych czynników składających się na sukces biznesowy.

Udostępniamy magazyny o dowolnej powierzchni oraz zapewniamy obsługę logistyczną na terenie całej Polski.