Akcje promocyjne w punktach sprzedaży

Doradzamy formy akcji w zależności od promowanego produktu:

  • animacje sprzedaży
  • degustacje
  • sampling


Zatrudniamy zaangażowanych w swoją pracę promotorów (hostessy, prezenterów, animatorów).

Przed rozpoczęciem akcji szkolimy personel zarówno z zakresu obowiązków jak i szczegółowej znajomości promowanego produktu.

Przeprowadzamy rekrutacje kandydatów na wszystkie stanowiska. Poprzez selekcję osób aplikujących w odpowiedzi na ogłoszenia prasowe i internetowe, prezentujemy  oraz rekomendujemy Państwu najlepszych kandydatów spośród osób spełniających wymagania formalne i osobowościowe.

Szkolimy.

Techniki sprzedaży - narzędzia do doskonalenia kompetencji sprzedażowych dla wszystkich, których interesuje zatrudnianie wyspecjalizowanych sił sprzedaży.

Silna motywacja, to jeden z najważniejszych czynników składających się na sukces biznesowy.

Udostępniamy magazyny o dowolnej powierzchni oraz zapewniamy obsługę logistyczną na terenie całej Polski.

Dodatkowym atutem mogą być także konkursy sms nakierowane bezpośrednio na wzrost sprzedaży. Rekomendujemy rodzaj wdrożonych konkursów w zależności od grupy docelowej produktu.